Signal Logs

Profile Listeners Logs (60) QNH
 Logs for 263-ER, 'Shein' Kerrville, TX, USA(daytime logs in bold)
Date UTC Listener In KM Miles
Date UTC Listener In KM Mi
2017-01-30 0758 Dick Palmer MO 1245 774
2017-01-09 1237 Dave Tomasko IL 1594 990
2016-12-02 0326 Steve Ratzlaff AZ 1174 729
2016-11-27 0120 Joe Farley IL 1648 1024
2016-09-04 1727 Douglas Springfield TX 450 280
2016-08-26 1707 Douglas Springfield TX 450 280
2015-12-19 1021 Anthony Casorso CO 1230 764
2015-12-14 0229 Steve Ratzlaff AZ 1174 729
2015-12-02 1358 Douglas Springfield TX 450 280
2015-11-23 0026 Dave Tomasko IL 1594 990
2015-11-11 1020 Douglas Springfield TX 450 280
2015-10-13 0739 Douglas Springfield TX 450 280
2015-03-06 0655 Bob Coomler AZ 1157 719
2015-02-22 0833 Anthony Casorso CO 1230 764
2015-02-20 2054 Douglas Springfield TX 450 280
2015-02-05 0551 Jay Heyl IL 1631 1013
2015-01-01 0701 Anthony Casorso CO 1230 764
2014-12-06 1853 Douglas Springfield TX 450 280
2014-11-12 0944 Garry Hess IL 1656 1029
2014-10-24 1840 Chuck Dobbins TX 452 281
2014-09-20 1441 Douglas Springfield TX 450 280
2013-10-27 1008 Chuck Dobbins TX 452 281
2013-10-26 0118 Douglas Springfield TX 450 280
2012-11-23 1853 Douglas Springfield TX 450 280
2012-11-18 0913 Anthony Casorso CO 1230 764
2012-10-19 1745 Douglas Springfield TX 450 280
2012-05-25 1729 Douglas Springfield TX 450 280
2011-12-25 1802 Douglas Springfield TX 450 280
2011-09-11 1600 Douglas Springfield TX 450 280
2011-03-11 0417 Chuck Dobbins TX 452 281
2011-01-28 1854 Douglas Springfield TX 450 280
2010-12-27 0455 Douglas Springfield TX 450 280
2010-12-26 1830 Al Burzynski TX 67 42
2010-09-24 1812 Douglas Springfield TX 450 280
2010-06-18 1723 Douglas Springfield TX 450 280
2009-11-04 1252 Dick Palmer AZ 1165 724
2009-09-25 1808 Al Burzynski TX 67 42
2009-09-25 1729 Douglas Springfield TX 450 280
2009-06-19 1947 Douglas Springfield TX 450 280
2009-05-29 1611 Douglas Springfield TX 450 280
2009-04-21 1501 Douglas Springfield TX 450 280
2008-12-28 0618 Douglas Springfield TX 450 280
2008-12-26 0303 Al Burzynski TX 67 42
2008-11-23 0323 Douglas Springfield TX 450 280
2008-11-22 1405 Al Burzynski TX 67 42
2008-10-01 0910 Douglas Springfield TX 450 280
2008-08-22 1617 Al Burzynski TX 67 42
2008-03-25 1100 Dave Tomasko IL 1594 990
2008-03-22 0725 Dick Palmer AZ 1165 724
2008-03-22 0412 Douglas Springfield TX 450 280
2007-11-03 1335 Al Burzynski TX 67 42
2006-11-24 2255 Al Burzynski TX 67 42
2006-02-26   Al Burzynski TX 67 42
2006-01-12 0603 Jim Smith CO 1148 713
2005-06-17 1702 Al Burzynski TX 67 42
2005-04-03 0523 Sid Leben TX 337 210
2005-02-27 0156 Al Burzynski TX 67 42
2004-01-04 0139 Steve Ratzlaff AZ 1163 722
2003-12-01   Al Burzynski TX 67 42
1999-12-22 0340 Dave Tomasko TX 58 36